El alfabeto / abecedario ingles con audio

El alfabeto ingles (abecedario ingles) tiene 26 letras:

A        apple [‘æpl]
B        bicycle [‘baisikl]
C        cat [kæt]
D        do [du:]
E        eat [i:t]
F        family [fæmili]
G        grammar [græma]
H        happy [hæpi]
I        island [ailǝnd]
J        job [djo:b]
K        key [ki:]
L        lady [leidi]
M        man [mæn]
N        name [neim]
O        only [ounli]
P        park [pa:k]
Q        queen [kwi:n]
R        rain [rein]
S        school [sku:l]
T        table [teibl]
U        uncle [ankl]
V        very [veri]
W        water [woa-ter]
X        exit [exit]
Y        you [ju:]
Z        freeze [fri:s]

YouTube

Haz clic aquí – aprende la proxima lección

3 comentarios
Escribeme un comentario

Deja un comentario